zjuul devens14_1.html
14_1.html
15_2.html

blijvend


samen met SLIb:

in HALMAAL bij Sint Truiden nemen we deel aan H2O, een kunstproject bij en in het overstromingsgebied van de stad.


straight on


maak recht wat krom is


Blijkbaar zit dat in de (westerse) menselijke natuur:

Meanderende rivieren worden gekanaliseerd tot rechte waterwegen,

slingerende wandelpaden worden kaarsrechte autowegen,

over het golvend landschap lopen de hoogspanningskabels recht van a naar b,

natuurlijke grenzen worden met liniaal en potlood rechtgetrokken.


Wij als SLIb trekken ook een rechte lijn door dit landschap, niet om wat krom is recht te trekken, maar om op deze manier juist een extra dimensie te geven aan en de aandacht te vestigen op de natuurlijke vormen van dit stukje landschap.